Magdalena Kotyza – szczegółowe informacje

Tutaj znajdziesz informacje o moim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

2017 Studium Psychoterapii Grupowej, Laboratorium Psychoedukacji

Od 2016 – 2022 roku byłam członkinią zespołu współpracowników Laboratorium Psychoedukacji. Tam też prowadziłam konsultacje, psychoterapię indywidualną osób dorosłych i współprowadziłam grupy terapeutyczne.

Od kwietnia 2015 do chwili obecnej pod szyldem Fundacji Dobrostanu Ogólnego prowadzę działalność szkoleniową w zakresie terapii uzależnień.

2014 Kurs Psychologii Klinicznej, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

2014 Specjalistyczne Szkolenie w zakresie Uzależnień Behawioralnych dla superwizorów rekomendowanych przez KBPN do prowadzenia superwizji klinicznej, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae

2014 Szkolenie Wizytatorów Akredytacyjnych, Centrum Monitorowania Jakości, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2013 Przemoc seksualna i problemy seksualne w uzależnieniu od narkotyków, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

2013 Rekomendacja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii do prowadzenia superwizji

Od lipca 2013 do grudnia 2015 pracowałam jako psychoterapeuta w Ośrodku Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej w Zielonej Górze.

2012 Certyfikat Trenera Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum

Od lutego 2012 do 2016 byłam kierownikiem Specjalistycznego Szkolenia w Zakresie Specjalisty i Instruktora Terapii Uzależnień w dziedzinie Uzależnienia od Narkotyków rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizowanego w ramach Towarzystwa Rozwoju Rodziny oddział w Zielonej Górze.

2011 Dialog motywujący w pracy z klientem uzależnionym, trudnym i niezmotywowanym do zmian, Przez Centrum Dialogu Motywującego

Od 31 grudnia 2011 roku jestem członkinią Komisji ds. Etyki, która powołana została Zarządzeniem nr 22/2011 Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

2010 – 2011 staż w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

2007-2010 Studium Psychoterapii, Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

Od października 2009 prowadzę prywatną działalność „Gabinet Psychoterapii Magdalena Kotyza”.

2009 staż w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

2008 staż w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

2007 Laboratorium Psychoedukacji kurs Kontakt w Sytuacji Pomagania

2005 Certyfikat Specjalista Psychoterapii Uzależnień nr SP/0025/2005

2005 Analiza Transakcyjna w pomaganiu Dorosłym Dzieciom Alkoholików, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze

Od października 2004 do października 2016 byłam zatrudniona w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SP ZOZ „Nowy Dworek” (specjalista terapii uzależnień, kierownik komórki rehabilitacji, zastępca kierownika programu, kierownik staży klinicznych).

2003 staż w Ośrodku Resocjalizacji Dzieci i Młodzieży SP ZOZ „MONAR” Łódź

2003 staż w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Od października 2003 do czerwca 2010 zatrudniona w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej jako prowadząca zajęcia z zakresu terapii uzależnień.

Od października 2003 do 2005 byłam zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim jako prowadząca zajęcia z zakresu terapii uzależnień dla studentów studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych.

Od października 2003 do października 2004 byłam zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu jako asystent w Instytucie Pedagogiki Specjalnej oraz kierownik szkolenia certyfikującego dla instruktorów terapii uzależnień rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

2002 – 2003 Studia podyplomowe „Specjalista Terapii Uzależnień od narkotyków” Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Zielona Góra, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

1999 – 2003 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

1999 – 2000 Podyplomowe Dwusemestralne Studium Arteterapii (Polski Instytut Ericksonowski, Katedra Psychiatrii AM w Łodzi, Polski Komitet INSEA)

1999 Szkolenie z zakresu Rozwiązywanie Problemów Narkomanii, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Zielona Góra

Od grudnia 1998 do września 2004 byłam zatrudniona w Lubuskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii w Zielonej Górze i Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii. Prowadziłam terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych i ich rodzin, warsztaty aktywności twórczej.

1997 – 1998 Szkolenie Ceramika Formą Terapii, Wojewódzki Ośrodek Szkoleniowo – Metodyczny w Bielsku – Białej