Magdalena Kotyza

telefon: +48 511 847 471

Jestem psychodynamiczną psychoterapeutką i superwizorką rekomendowaną przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Przyjmuję w Warszawie.

Pracuję psychoterapeutycznie od 1998 roku. Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych oraz superwizuję pracę terapeutów. Przez dwanaście lat kierowałam oddziałem w Ośrodku dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku (publicznej placówce służby zdrowia). Organizowałam i prowadziłam szkolenia przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty uzależnień. Ostatnie siedem lat współpracowałam z Laboratorium Psychoedukacji. Od 2015 do 2022 byłam członkinią Komisji Etyki działającej przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Uzależnienia, Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji.

Podstawowe informacje o moim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym

  • Superwizorka Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  • Psychoterapeutka – Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie Studium Psychoterapii; Studium Psychoterapii Grupowej Laboratorium Psychoedukacji
  • Specjalistka terapii uzależnień – Certyfikat Ministra Zdrowia nr SP/0027/2005;
  • Szkolenie Wizytatorów Akredytacyjnych stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień;
  • Kurs Psychologii Klinicznej – Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Certyfikat Trenera profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych – wydany przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum;
  • Podyplomowe Dwusemestralne Studium Arteterapii (Polski Instytut Ericksonowski, Katedra Psychiatrii AM w Łodzi, Polski Komitet INSEA)
  • Pedagog – studia magisterskie Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych;

Szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia Magdaleny Kotyzy