nałóg

Nie istnieje odrębny od jednostki nałóg. Używa się dowolnej ilości substancji, w dowolnych okolicznościach, w obrębie osobowościowych uwarunkowań.